Shona Malanga

Tracks
Shona malanga - Lead Soprano
00:00 / 00:00
Shona malanga - Soprano
00:00 / 00:00
Shona malanga - Alto
00:00 / 00:00
Shona malanga - Tenor
00:00 / 00:00
Shona malanga - Bass
00:00 / 00:00
Lyrics

A) (Shona malanga) Shona shona malanga shona x2      (he sizo) dibana dibana         X2

B) (he sizo) Oh  - Oh -  Oh  - Oh Oh oh      X2

A) (Shona malanga) Shona shona malanga shona x2      (he sizo) dibana dibana

C) io io o o   a luta continua                             ay ya ya ya  ya(x4)   ay ya ya  o o a luta continua   x2

Performance