Epo i tai tai e

Tracks
Epo - Tune
00:00 / 00:00
Epo - High Harmony
00:00 / 00:00
Epo - Low Harmony
00:00 / 00:00
Lyrics

Epo i tai tai e. Oh epo i tai tai e. Epo i tai tai, epo i taki taki. Epo I taki taki e

Actions:

sides sides, clap clap,hug (twice)

sides sides, clap clap

sides sides, click click (twice)

Low Harmony

Epo i tai tai.......

Actions: clap clap, hug (8 times)