E Malama

Tracks
E Malama - Tune
00:00 / 00:00
E Malama - High Harmony
00:00 / 00:00
E Malama - Low Harmony
00:00 / 00:00
Lyrics

Eh ma- la- ma i ka hay-ee-ow x2    Eh ma-la-ma pono i ka hay-ee-ow. Eh

Earth and sky, sea and Stone. Hold this land in sacredness.